Akademik ile İdari Personel Hitit e-posta adresi ve şifresi ile giriş yapabilirler.

Öğrenciler HUBİS Öğrenci No ve Şifresi ile giriş yapabilirler.